top of page
Adornments

Adornments

Galleri 2, Uppsala 2021 Växter och naturen är ett återkommande tema i Leicy Olsborn Björbys konst, men aldrig endast avbildad eller gestaltad utan mer som en närvarande kontrast i relation till livet omkring. Färg och form är grunden för Leicy Olsborn Björbys flerskiktade tillvägagångssätt. Inspirerad av frågor och upplevelser av kontrasterna i vår ”naturliga” värld bygger hon bilder och verk med enkla former och referenser som skapar en känsla av att kunna titta igenom eller inuti.

Rather the love, than money, than fame, give me truth

Rather the love, than money, than fame, give me truth

Konsteko, CIK, Knivsta 2020 Konst och vetenskap. Nya dörrar kan öppnas när vi får en inblick i hur vetenskaplig forskning fungerar och både frågeställningar och svar kan nå djupare i vårt medvetande genom konstnärliga uttryck. Syftet med projektet är att gagna kulturlivet i Knivsta med omnejd och låta konst och vetenskap mötas. Olika konstnärer visar sina verk och under utställningsperioden kommer digitala föreläsningar publiceras med ekologisk hållbarhet som tema.

Med andra ögon

Med andra ögon

KONST TAR PLATS österbybruk 2018 "Med andra ögon" är curerad av projektledaren Katarina Sundkvist Zohari. Hon beskriver tankarna bakom utställningen så här: – Samtiden är aldrig historielös. De tankar och idéer vi har i dag tar sin utgångspunkt i den föreställningsvärld som varit, vi ser nuet genom de gängse berättelser som format oss. Framtiden är av uppenbara skäl svårgripbar, men ändå viktig att formulera. Hur vill vi att världen ska se ut 2050?

Forget med Not

Forget med Not

Konstkuben 2018 Konstkuben - ett samarbete mellan Kulturenheten vid Region Uppsala, Konstnärernas Riksorganisation Uppsala län, Älvkarlebykommun, Upplandsstiftelsen, Länsstyrelsen, Studiefrämjandet, Länshemslöjdskonsulenterna och Regionbibliotek Uppsala med stöd av Statens kulturråd.

The Lonely mountain project

The Lonely mountain project

Paradiso 2018 "Leicy Olsborn Björby har de senaste åren hyllats för sin poetiska, personliga och lekfulla konst. På Paradiso visas nu tolv verk ur The Lonely Mountain Project, en svit originalbilder som med eftertanke och humor ger styrka och inspiration att vara en bra medmänniska i tuffa tider." Johanna Broman

Paratexter

Paratexter

Galleri 1, Uppsala, 2017 "Att titta på utställningen är, skulle man kunna säga, som att stiga in i en liten dunge, där varje enskilt träd har en metanivå som vill diskutera hur man kan betrakta just träd. Flera olika tekniker och anslag samsas i rummet, men tematiken binder samman allt till en överskådlig och direkt helhet." Sebastian Johans UNT. 2018

O L S B O R N 

Artist, atelierista, writer, illustrator and lecturer

  • Instagram
  • LinkedIn
  • TikTok
bottom of page