top of page

Leicy O L S B O R N Björby
Född 1977 och uppvuxen i Sollentuna.
Utbildad inom grafik, fotografi, måleri och konstnärlig forskning vid skolor i Sverige och England.
Medlem i KRO, Uppsala Konstnärsklubb och Reggio Emilia Institutet.

 

Leicy Olsborn Björby arbetar ofta konceptuellt där processen är en lika viktig del av hennes skapande som det slutgiltiga verket. Genom att blanda tekniker och låta koncept och kontext samspela och styra hennes val av material och teknik, vill hon försöka skapa en dialog mellan betraktaren, verket och processen. Hennes konst tar sig uttryck genom olika tekniker där hon arbetar både två- och tre dimensionellt. Ibland formas idéerna genom collage, måleri, ibland som en pdf, ett grafisk tryck, ett foto eller en skulptur.

Utöver konstnärsskapet är hon även verksam som ateljerista (konstnärlig handledare), illustratör, författare och föreläsare. 
Som ateljerista och konstnär i utbildningssammanhang arbetar Leicy ämnesövergripande med fokus på estetiska processer, materialitet, materialkunskap och
olika uttrycksätt för att skapa fler ingångar till lärande och kunskap. 

Education

2015-2017

University Name

This is your Education description. Concisely describe your degree and any other highlights of your studies. Make sure to include relevant skills, accomplishments, and milestones gained. Don’t forget to adjust the timeframe in the subtitle.

2011-2014

University Name

This is your Education description. Concisely describe your degree and any other highlights of your studies. Make sure to include relevant skills, accomplishments, and milestones gained. Don’t forget to adjust the timeframe in the subtitle.

2007-2010

University Name

This is your Education description. Concisely describe your degree and any other highlights of your studies. Make sure to include relevant skills, accomplishments, and milestones gained. Don’t forget to adjust the timeframe in the subtitle.

Get in Touch

123-456-7890 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

O L S B O R N 

Artist, atelierista, writer, illustrator and lecturer

  • Instagram
  • LinkedIn
  • TikTok
bottom of page